• nl
  • - fr
  • Outils personnels
    Vous êtes ici : Accueil Particulieren Eén van mijn dierbaren is of raakt ernstig gehandicapt ... Hoe mijn kind beschermen wanneer ik er niet meer zal zijn ? Hoe één van mijn naasten tegen zichzelf of tegen de hebzucht van derden beschermen ?

    Eén van mijn dierbaren is of raakt ernstig gehandicapt ... Hoe mijn kind beschermen wanneer ik er niet meer zal zijn ? Hoe één van mijn naasten tegen zichzelf of tegen de hebzucht van derden beschermen ?

    • Wij helpen U met het oplossen van deze vragen door samen met U de meest geschikte procedure te kiezen : het plaatsen onder verlengde minderjarigheid, onbekwaamverklaring, aanstelling van een gerechtelijk raadsman, voorlopig bewindvoerder, de uitoefening van het mandaat van voorlopig bewindvoerder, oprichting van een stichting met privé doeleinden.
    Actions sur le document