Célès wordt Walk, bezoek onze website walk.law
 • nl
 • - fr
 • Persoonlijke hulpmiddelen
  U bent hier: Home Particulieren En mijn belastingen ? En mijn sociale lasten ?

  En mijn belastingen ? En mijn sociale lasten ?

  Contactpersonen : Philippe Dandoy - Philippe Moens

  De materie van de directe of indirecte belastingen, verdient, door zijn bijzondere technisch karakter, dat "uw belastbaar tegoed" goed wordt voorbereid, dat er gepast wordt geantwoord op berichten van wijziging, dat fiscale beroepen tegen onjuiste aanslagen worden uitgeoefend binnen de passende termijnen. Heel vaak zal de juridische kwalificatie die zal worden gegeven aan een handeling, bepalend zijn voor de beoordeling van de fiscale impact. Indien nodig laten wij ons bijstaan door ervaren specialisten.

  • Wij helpen U om de minst belastbare weg te kiezen.
  • Wij stellen de noodzakelijke beroepsverzoekschriften op en ondernemen de procedures, weze het inzake inkomstenbelasting, BTW of diverse belastingen.
  • Wij onderhandelen, indien nodig, de passende betalingstermijnen.

  Zo ook kunnen er op het vlak van de sociale zekerheidsbijdragen, inzonderheid deze opgelegd aan de zelfstandigen, problemen voordoen bij de kwalificatie van het sociaal statuut. Dit geldt ook voor de juridische kwalificatie die aan bepaalde vergoedingen wordt gegeven.

  Wij staan U bij in deze domeinen

  • door U, indien mogelijk, preventief te informeren over de gevolgen van de door U gemaakte keuzes.
  • door de nodige verhaalsmogelijkheden bij de rechtbanken of bij de sociale zekerheidsinstellingen uit te oefenen.
  Document acties