• nl
 • - fr
 • Outils personnels
  Vous êtes ici : Accueil Particulieren Ik heb een overtreding begaan

  Ik heb een overtreding begaan

  Contacts : Philippe Dandoy

  Wij helpen U in het kader van de strafvervolgingen waarvan U het voorwerp kan uitmaken, hetzij als betichte, hetzij als burgerlijke partij. Dit omvat de bijstand zowel voor, tijdens als na de procedure. Hieronder valt niet alleen het pleiten voor de strafgerechten(Politierechtbank, Correctionele Rechtbank, Hof van Assisen), maar dit omvat tevens U in de mogelijkheid te stellen toegang te hebben tot het opgestelde strafdossier, andere onderzoeksmaatregelen te vorderen, tot een minnelijke schikking te komen met het Parket, een aan uw concrete situatie aangepaste oplossing te vinden voor de strafuitvoering.

  Actions sur le document